Pranešimai

Ryga - Valmiera 107 km arba kontrolinės varžybos šalikelės pasauly